လကၤာတမန္မဂၢဇင္း ထြက္ၿပီ

သီရိလကၤာႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား စုစည္း ထုတ္ေဝသည့္ လကၤာတမန္ မဂၢဇင္း ထြက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လကၤာတမန္မဂၢဇင္း မိတ္ဆက္ပြြဲကုိ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကုိလံဘုိၿမိဳ႕ရွိ မကုဋာရာမ ျမန္မာေက်ာင္းတြင္ (၂၊ ၁၊ ၂၀၁၀) ရက္၌ က်င္းပရာ မကုဋာရာမ ျမန္မာေက်ာင္း အလွည့္က် နာယက ဆရာေတာ္မ်ား၊ မဂၢဇင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ စာေပဝါသနာရွင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနား၌ ပထမဦးစြာ နာယက ဆရာေတာ္မ်ား ကုိယ္စား ဦးသူရိယမွ မဂၢဇင္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ မဂၢဇင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း သီရိလကၤာေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား ကုိယ္စားျပဳ မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ ထုတ္ေဝႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾက ေစလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိေနာက္ မဂၢဇင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဩဘာသ (အင္ဒုိ) မွ မဂၢဇင္း ထုတ္ေဝရျခင္း ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ မဂၢဇင္း ထုတ္ေဝႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၿပီး နာယကဆရာေတာ္မ်ား၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အယ္ဒီတာ ဆရာေတာ္မ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မဂၢဇင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးစကၠပါလမွ လကၤာတမန္ မဂၢဇင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ထုတ္ေဝႏုိင္ေရး၊ သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မဂၢဇင္း ေကာ္မတီ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းေရး၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ထုတ္ေဝႏုိင္ေရးစသည့္ မဂၢဇင္း၏ ေရွ႕အလားအလာႏွင့္ ပက္သက္၍ ရွင္းလင္း ေလွ်ာက္ထားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အယ္ဒီတာ ဆရာေတာ္မ်ား ကုိယ္စား ဦးမာနိတမွ စာမူမ်ားကုိ မည္သူ႔မ်က္ႏွာကုိမွ် မေထာက္ဘဲ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပုံ၊ ပထမအႀကိမ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ပုံတုိ႔ကုိ ေလွ်ာက္ထားၿပီး လကၤာတမန္ မဂၢဇင္းကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။ ထုိေနာက္ ဘ႑ာေရးမႉး ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမမွ မဂၢဇင္းႏွင့္ ပက္သက္၍ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ရွင္းတမ္းကုိ ရွင္းလင္း ေလွ်ာက္ထားသည္။ ထုိေနာက္မွာေတာ့ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားမွ မဂၢဇင္းႏွင့္ ပက္သက္၍ ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳၾကၿပီး သိလုိသည့္ ေမးခြန္းတုိ႔ကုိလည္း မဂၢဇင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမွ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ မဂၢဇင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမွ နာယက ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အယ္ဒီတာ ဆရာေတာ္မ်ား၊ စာမူရွင္မ်ားႏွင့္ ဒါနသီရိလကၤာအသင္း တုိ႔ကုိ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္အျဖစ္ လကၤာတမန္ မဂၢဇင္းတုိ႔ကုိ ေပးအပ္ကာ အခမ္းအနားကုိ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

လကၤာတမန္ မဂၢဇင္းကုိ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ၿပီး မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ပုံႏွိပ္ခဲ့သည္။ ေလာေလာဆယ္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ စကၤာပူႏုိင္ငံႏွင့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ပထမဦးဆုံး ျဖန္႔ခ်ိေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း တရားဝင္ ထုတ္ေဝႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ လကၤာတမန္ မဂၢဇင္းတြင္ ကဗ်ာက႑၊ ေဆာင္းပါးက႑၊ ေပးစာက႑၊ အတြင္းကဗ်ာက႑၊ တကၠသုိလ္ မိတ္ဆက္က႑၊ သတင္းမွတ္တမ္းက႑ စသည္ျဖင့္ က႑စုံ ပါဝင္ၿပီး သီရိလကၤာႏုိင္ငံရွိ နာမည္ႀကီး ေရွးေဟာင္းေဒသမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ သီရိလကၤာ၌ ဗုဒၶစာေပ လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္တုိ႔၏ စာသင္သားဘဝ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ား၊ ၎တုိ႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ တကၠသုိလ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ထုိတကၠသုိလ္တုိ႔၏ ပညာေရးစနစ္တုိ႔ကုိ ေဝေဝဆာဆာ တင္ျပထားသည္။ ျမန္မာသုေတသီ ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္ႏွစ္ပါး၏ ေရွးေဟာင္း ျမန္မာစာေပတုိ႔ကုိ ဘာသာျပန္ထားသည့္ English Section ကလည္း လကၤာတမန္ မဂၢဇင္း၏ ထူးျခားခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာ က႑မွာ ျမန္မာ သုေတသီတုိ႔အတြက္ သာမက ဗုဒၶစာေပကုိ စိတ္ဝင္စားၾကသည့္ ႏုိင္ငံတကာ သုေတသီတုိ႔အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္သည္။

လကၤာတမန္ မဂၢဇင္းကုိ ေၾကြစကၠဴ အေကာင္းစားျဖင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝထားၿပီး စာမ်က္ႏွာ (၂၀၀) ရွိသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ဓမၼ၀ိဟာရ (ၿမိဳ႕လယ္) ေက်ာင္း၊ ကတ္ပံုးေက်ာင္း၊ ရတနာရာမေက်ာင္း၊ မႊားေက်ာင္း၊ ေညာင္ကန္ေအးေက်ာင္း၊ ဓမၼာရံုေက်ာင္း၊ ပီနန္ ဓမၼိကာရာမျမန္မာေက်ာင္းႏွင့္ ဂ်ိဳဟိုး ေညာင္ကန္ေအး ေက်ာင္းတုိ႔တြင္ မဂၢဇင္း တစ္အုပ္လွ်င္ မေလး (၁၅) ရင္းဂစ္ျဖင့္၎၊ စကၤာပူႏုိင္ငံရွိ စကၤာပူျမန္မာေက်ာင္းႀကီး (တုိပါးယုိး)ႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္တုိက္ေက်ာင္းတုိ႔တြင္ စကၤာပူ (၇) ေဒၚလာျဖင့္၎၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ႐ူပီး (၃၀၀) ႏႈန္းျဖင့္၎ ဝယ္ယူ ပူေဇာ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

0 comments:

Post a Comment

မိမိတို့၏ ထင်မြင်ချက်၊ အယူအဆတို့ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးသားနိုင်ပါသည်။